زانو 90درجه پرسی

کد سایز (mm)
0121102 16
0121104 20
0121106 25
0121108 32
کد سایز (mm)
0121102 16
0121104 20
0121106 25
0121108 32

محصولات مشابه

  • سه راهی

  • زانو 45 درجه

  • سه راهی تبدیل

  • زانو چپقی

عنوان

Go to Top