آقای مهندس مصطفی وعیدی

آقای مهندس مصطفی وعیدی
متولد سال 1337، کارشناسی فیزیک کاربردی
کار آفرین، طراح و تولید کننده محصولات و خدمات نوین ساختمانی، پلیمری و شیمیایی

بیش از 34 سال کار آفرینی و تولید محصولات و خدمات نوین کاملا ایرانی، مهندس مصطفی وعیدی پس از تولید هر محـصول به دنبال طراحی فرآیندی برای تولید مواد اولیه و طراحی پلتفرمی برای عرضه بهینه محـصول است و این مهم باعث شده این مرد خـستگی ناپذیر بتواند فرآیند ارائه محصولات مختلف ایرانی در بازار های بین المللی را نیز طراحی کند.