خدمات بیمه گروه صنایع جهان آرا

تاریخچه بیمه

انسان ها از دیرباز به دنبال جـــبران خــــسارت حـــوادث و اتفاقات طـــبیعی و غیر طــبیعی بوده اند و این دغدغه ایشان را وادار به ایجاد مراکز و نهادهایی کرده تا بتوانند این هدف را تحقق ببخشند. صنعت بیمه از سال 1298 توسط شرکت های خارجی وارد کشورمان گردید و اولین شرکت بیمه ایرانی چند سال بعد توسط آقای علی اکبر داور آغاز به فعالیت نمود که بیشتر در زمینه بیمه حمل و نقل دریایی فعالیت داشت.

نقش بیمه در زندگی امروز

امروزه با توجه به پیشرفت‌‌های صنعت بیمه و خدمات متنوع شرکت‌های بیمه ، به خوبی می‌توان نقش بیمه را در زندگی روزمره لمس کنیم.

در صورت فقدان بیمه هزینه خسارت های وارده شده ممکن است یک فرد را زیر فشار بسیار زیادی قرار دهد. به همین جهت نقش پررنگ صنعت بیمه را می‌توان به چشم مشاهده کرد. به گونه ای که زندگی بدون بیمه را نمی توان متصور گشت.

طراحی و اجرای مدل آسایش برای ساکنین با تحقق شعار

یک خــــانه یک بـــرند

یک خــــانه یک بـــرند

خدمـات بیـمه گــروه صـــنایع جــهان آرا

با هدف دریافــت مناسبترین بیــمه برای تحت پوشش قرار گرفتن خطرات و حوادث ، همچنین صدور بیمه نامه با هزینه مناسب این گـروه صنعتی خدمات خود را علاوه بر ارائه به خـــانواده بزرگ خود به تمام کـــسانی که به صورت غیر مستقیم با این گروه در ارتباط هستند ارائه می دهد. خدمات بیمه ای قابل ارائه شامل موارد ذیل می باشد:

1-بیمه مسئولـــیت (صنــعتی ، تولـــیدی و خــــدماتی)
2-بیمه آتش سوزی (صنعتی ، غیر صنعتی و مسکونی)
3-بیمه حــوادث و تکــمیل درمـان (انفرادی و گـروهی)
4-بــیمه باربری (صادرات و واردات)
5-بیمه زندگی و…
گروه صنایع جهان آرا بهترین ها را برای شما آرزومند است.

خدمات بیمه گروه صنایع جهان آرا