درباره گروه صنایع جهان آرا

ماموریت گروه ایجاد زیر ساخت و بستری مناسب جهت تبدیل مواد خام به مواد اولیه و در نهایت محصول نهایی است.

گروه صنایع جهان آرا بعنوان یک مجموعه صنعتی دانش بنیان از بروزترین و مجهزترین گروه های اقتصادی است که با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان ایران زمین در زمینه های فناوری نوین ساختمان از سال 1377 شروع به فعالیت نموده است و در حال حاضر محور فعالیت های خویش را در حوزه های ساختمان، انرژی، شیمی و پلیمر قرار داده است.

طراحی و اجرای مدل آسایش برای ساکنین با تحقق شعار

یک خــــانه یک بـــرند

یک خــــانه یک بـــرند

اطلاعات بیشتر

اهداف گروه