شیرآلات بهداشتی MPJ

شــــیرآلات بهـــداشتی

مجتمع تولیدی جهان آرای خلاق از زیر مجموعه های گروه صنعتی جهان آرا است. یکی از تولیدات این مجموعه انواع شیرآلات بهــداشتی جهت استفاده در ساختمانهای مــدرن است. مأموریت گروه صنایع جهان آرا تــولید محصولات نوین در صنعت ساختمان و تأسیسات است و چـشـم انداز آن رسیدن به جایگاه نخستین تـولید کننده و عرضه کننده سبد کامل محصولات ساختمانی و تأسیساتی در ایران و صـادر کننده این محصولات به منطـقه آسیا ، اروپا و خاورمیانه است. برند محصولات این مجـــتمع MPJ است که برای متخصصین و کارفرمایان برندی آشنا و قابل اعتماد و معتبر است. گروه صنعتی جهان آرا با بهره گیری از گروه های تحقیق و توســعه ای خود تلاش دارد تا طرح های دانش بنیان و نوآورانه ای را با رویکرد خانه های هوشمند ،در صنعت ساختمان و تأسـیسـات به اجرا در آورد که نتیجه هـمه آنـها به ارمـغان آوردن آســایش و آرامـش در ســـاخت و سـاز در سـکونت برای کـلیه کـاربران است.

طراحی و اجرای مدل آسایش برای ساکنین با تحقق شعار

یک خــــانه یک بـــرند

یک خــــانه یک بـــرند

  • شیرآلات مدل آستر

  • شیرآلات مدل کاملیا

  • شیرآلات مدل فلورا

  • شیرآلات مدل آیریس

  • شیرآلات مدل لوتوس

  • شیرآلات مدل ارکید