لوله و اتصالات MPJ

جــهــان آرای خــلاق

مجتمع تولیدی لوله و اتصالات جهان آرای خلاق از زیر مجموعه های گروه صنعتی جهان آرا می باشد.
مأموریت گروه صنایع جهان آرا تولید محصولات نوین در صنعت ساختمان و تأسیسات است و چـشـم انداز آن رسیدن به جایگاه نخستین تـولید کننده و عرضه کننده سبد کامل محصولات ساختمانی و تأسیساتی در ایران و صـادر کننده این محصولات به منطـقه آسیا ، اروپا و خاورمیانه است.
برند محصولات این مجتمع MPJ است که برای متخصصین و کارفرمایان برندی آشنا و قابل اعتماد و معتبر است.
گروه صنعتی جهان آرا با بهره گیری از گروه های تحقیق و توسعه ای خود تلاش دارد تا طرح های دانش بنیان و نوآورانه ای را در صنعت ساختمان و تأسـیسـات به اجرا در آورد که نتیجه هـمه آنـها به ارمـغان آوردن آسـایش و آرامـش در سـاخت و سـاز در سـکونت برای کـلیه کـاربران است.

طراحی و اجرای مدل آسایش برای ساکنین با تحقق شعار

یک خــــانه یک بـــرند

یک خــــانه یک بـــرند

 • سه راهی

 • زانو 45 درجه

 • سه راهی تبدیل

 • زانو چپقی

 • زانو 90 درجه

 • بوشن تبدیل

 • بوشن

 • زانو بوشن فلزی زوج

 • زانو مغزی فلزی دیواری

 • زانو بوشن فلزی دیواری

 • لوله خم دار دوسر بوش

 • لوله خم دار

 • چهار راه

 • در پوش

 • مهره ماسوره بوشن فلزی

 • زانو یک سر مغزی فلزی

 • زانو یکسر بوشن فلزی

 • مغزی یک سر فلزی

 • بوشن یک سر فلز

 • سه راهی مغزی فلزی دیواری

 • سه راهی بوشن فلزی دیواری

 • سه راهی مغزی فلزی

 • سه راهی بوشن فلزی

 • مهره ماسوره تلفیقی مغزی فلزی

 • مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی

 • بوشن ساده کوپلی

 • مهره ماسوره کوپلی

 • رابط رو پیچ کوپلی

 • رابط توپیچ کوپلی

 • سه راهی تبدیل کوپلی

 • زانو 90 درجه رو پیچ کوپلی

 • زانو 90 درجه کوپلی

 • بوشن تبدیل کوپلی

 • زانو صفحه دار روپیچ کوپلی

 • زانو صفحه دار توپیچ کوپلی

 • سه راهی روپیچ کوپلی (مخصوص شیرآلات توکار)

 • سه راهی کوپلی

 • زانو چپقی کوپلی

 • سه راهی دیواری موازی کوپلی

 • زانو دیواری کوپلی

 • سه راهی 90 درجه دیواری تبدیلی کوپلی

 • سه راهی 90 درجه دیواری کوپلی

 • سه راهی 90 درجه صفحه دار تو پیچ کوپلی

 • زانو صفحه دار روپیچ پرسی

 • زانو صفحه دار توپیچ پرسی

 • زانو 90درجه پرسی

 • بوشن تبدیل پرسی

 • بوشن پرسی

 • سه راهی تبدیل پرسی

 • سه راهی 90 درجه دیواری پرسی

 • سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی

 • سه راهی 90 درجه صفحه دار تو پیچ پرسی

 • سه راه مساوی پرسی

 • رابط روپیچ پرسی

 • در پوش پرسی

 • سه راهی دیواری موازی پرسی

 • زانو دیواری پرسی

 • سه راهی 90 درجه دیواری تبدیلی پرسی

 • مهره ماسوره پرسی

 • زانو چپقی پرسی

 • زانو 90 درجه روپیچ پرسی

 • رابط توپیچ پرسی