زانو 45 درجه

کد سایز (mm)
0521144 20
0521146 25
0521148 32
کد سایز (mm)
0521144 20
0521146 25
0521148 32

محصولات مشابه

  • سه راهی

  • سه راهی تبدیل

  • زانو چپقی

  • زانو 90 درجه

عنوان

Go to Top