زانو چپقی پرسی

کد سایز (mm)
0121170 “1/2*16
0121172 “1/2*20
0121174 “3/4*20
0121176 “3/4*25
0121178 “1*25
0121180 “1*32
کد سایز (mm)
0121170 “1/2*16
0121172 “1/2*20
0121174 “3/4*20
0121176 “3/4*25
0121178 “1*25
0121180 “1*32

محصولات مشابه

  • سه راهی

  • زانو 45 درجه

  • سه راهی تبدیل

  • زانو چپقی

عنوان

Go to Top