زانو صفحه دار روپیچ پرسی

کد سایز (mm)
0121210 “3/4*16
0121212 “3/4*20
کد سایز (mm)
0121210 “3/4*16
0121212 “3/4*20

محصولات مشابه

  • سه راهی

  • زانو 45 درجه

  • سه راهی تبدیل

  • زانو چپقی

عنوان

Go to Top