زانو صفحه دار توپیچ پرسی

کد سایز (mm)
0121192 “1/2*16
0121194 “1/2*20
کد سایز (mm)
0121192 “1/2*16
0121194 “1/2*20

محصولات مشابه

  • سه راهی

  • زانو 45 درجه

  • سه راهی تبدیل

  • زانو چپقی

عنوان

Go to Top