پکیج گرمایشی

 • درظرفیت های حرارتی 28kw ،24 kw و 32kw
 • دارای مبدل دوگانه جهت جلوگیری از تشکیل جداره های آهکی
 • امکان تنظیم دمای گرمایش مرکزی با دقت ±10c
 • لحاظ پارامترهای حفاظت جان انسان در طراحی و مجهز به کنترلر دیجیتالی
 • سطح پائین گازهای NOx
 • قابلیت عملکرد با گاز طبیعی و LPG
 • راندمان بیش از 93%
 • ابعاد کوچک و وزن کم
 • درظرفیت های حرارتی 28kw ،24 kw و 32kw
 • دارای مبدل دوگانه جهت جلوگیری از تشکیل جداره های آهکی
 • امکان تنظیم دمای گرمایش مرکزی با دقت ±10c
 • لحاظ پارامترهای حفاظت جان انسان در طراحی و مجهز به کنترلر دیجیتالی
 • سطح پائین گازهای NOx
 • قابلیت عملکرد با گاز طبیعی و LPG
 • راندمان بیش از 93%
 • ابعاد کوچک و وزن کم

محصولات مشابه

 • رادیاتور پنلی فولادی

 • رادیاتور پره ای و حوله خشک کن آلومینیومی

 • پکیج چگالشی

 • سیستم چگالشی پر توان

عنوان

Go to Top