روز جهانی لوله کشی بر همکاران تاسیسات کار مبارک باد

تامین سرما در گرما و یا تامین گرما در سرما ، انتقال آب و تغییر مسیر آن در جهت ایجاد آسایش انسانها از خدمات یک لوله کش است.

لوله کش واژه ای نزدیک به ذهن و قابل اعتماد برای همه است.

به همین مناسبت گروه صنایع جهان آرا این روز را به تمامی تاسیسات کاران و لوله کشان زحمتکش تبریک می گوید.

لازم به ذکر است دپارتمان آموزش و توسعه فنی گروه صنایع جهان آرا به لوله کشان عضو باشگاه مجریان دکتر تامین که کلمه لوله کش را به شماره موبایل های زیر پیامک نمایند 200 امتیاز به عنوان هدیه اعطاء می نماید.

  •  09960780711
  •  09960780712