چند مدتی از برگزاری دوره های آموزشی مبانی برق و هوشمند سازی ساختمان در شهرهای مختلف می گذرد. این بار نوبت شهرگرگان بود که میزبان دپارتمان آموزش و توسعه فنی گوه صنایع جهان آرا باشد . این آموزش که به همت و درخواست نماینده محترم دکتر تامین درشهر گرگان جناب آقای هادی برزگر و در تاریخ 25 و 26 بهمن ماه انجام شد . تعداد 86 نفر از مجریان صنعت برق ساختمان حضور پیدا کردند.

از نکات قابل تأمل ، استقبال بسیار بالای برقکاران جهت ثبت نام و حضور در این دوره بود.

برگزاری دوره آموزش مبانی برق حضور دپارتمان آموزش و توسعه فنی در شهر گرگان

به گفته مدرسین این دوره آقایان مهندس محمدی و مهندس فاضل نژاد ، سطح علمی بالای برقکاران شرکت کننده در این دوره که از شهر های اطراف مثل بندر ترکمن هم حاضر بودند حائز اهمیت بود.

لازم به ذکر است دوره های آموزشی قابل ارائه در دپارتمان آموزشی و توسعه فنی از طریق لینک زیر قابل مشاهده می باشد .

همچنین برقکاران در سراسر ایران می توانند از روش های زیر نسبت به ثبت نام در این دوره ها اقدام نمایند.

  • مراجعه به نزدیک ترین دفاتر دکترتامین در سراسر کشور
  • مراجعه به نمایندگان گروه صنایع جهان آرا در سراسر کشور
  • تماس با تلفن های 0996078071109960780712 دپارتمان آموزش و توسعه فنی