روز چهارشنبه مورخ 6 دی ماه 1402 نمایشگاه دائمی دکتر تامین اصفهان میزبان رئیس و هیئت مدیره انجمن برقکاران اصفهان بود در این نشست ، ابتدا آقای مهندس وعیدی مدیر عامل محترم دکتر تامین ضمن اشاره به همکاری خوب شرکت جهان آرا و انجمن خواستار ادامه هر چه بیشتر تعامل دو جانبه گردید.

نشست صمیمانه مدیر عامل دکتر تامین وهیئت مدیره انجمن برقکاران اصفهان

 

در ادامه آقای مهندس کشاورزیان رئیس انجمن به نمایندگی از انجمن برقکاران از زحمات و تلاشهای مجموعه دکتر تامین در ارتقاء سطح علمی برقکاران تشکر و قدردانی نمود و در آخر آقای مهندس غفرالهی مدیر دپارتمان آموزش و توسعه فنی از برنامه های آموزشی جدید مانند برگزاری دوره های هوشمند سازی برای برقکاران شهر اصفهان خبر داد همچنین از برگزاری مسابقات علمی همراه با اهداء جوایز رونمایی کرد.