بدنبال تعاملات گسترده و مجموعه نشست های پیوسته میان کانون نظام کاردانی استان خراسان رضوی –مشهد مقدس و مجموعه بزرگ دکتر تامین، تفاهم نامه همکاری میان این دو مجموعه به امضا رسید.

به دنبال حضور مجموعه دکتر تامین نمایشگاه صنعت ساختمان سال 1402 در استان خراسان رضوی – مشهد مقدس و برگزاری نمایشگاه توسط دفتر این استان که و نشست های متعدد با نظام کاردانی مشهد مقدس در این نمایشگاه منجر به بازدید اعضا هیئت مدیره کانون از نمایشگاه دائمی مجموعه دکتر تامین و توضیحات کارشناسان مجموعه در بخش های مختلف و امضا تفاهم نامه ای در خصوص بهره مندی از خدمات هر دو مجموعه و استفاده از خدمات آموزشی تخصصی مجموعه دکتر تامین گردید.

امضا تفاهم نامه همکاری مجموعه دکتر تامین با کانون نظام کاردانی استان خراسان رضوی- مشهد مقدس

مجموعه دکتر تامین با 13 دفتر و نمایشگاه دائمی در 13 استان در حال فعالیت می باشد و شبکه فروش محصولات تحت سایت www.drtamin.com صورت میپذیرد.