نشست شالانه مدیران دکتر تامین با حضور بنیانگذار گروه صنایع جهان آرا جناب آقای مهندس مصطفی وعیدی و مدیریت مجموعه دکتر تامین جناب اقای مهندس محمد وعیدی و مدیران ارشد دکتر تامین و سرپرستان گروه صنایع جهان آرا در تاریخ 6 و 7 اردیبهشت 1402 برگزار گردید.هر سال در این نشست تدوین سند های استراتژی سالانه انجام میشود تا نقاط قوت و ضعف به خوبی شناسایی شده و در جهت رشد و بهبود مجموعه تصمیم گیری ها صورت گیرد.مدیران با شناخت اهداف کلان مجموعه،بخش های مختلف شرکت را با هماهنگی یکدیگر پیش برده و همواره تلاش بر کاربردی تر کردن استراتژی تدوین شده دارند.

مجموعه دکتر تامین با 13 دفتر و نمایشگاه دائمی در 13 استان در حال فعالیت می باشد و شبکه فروش محصولات تحت سایت www.drtamin.com صورت میپذیرد.