نشست سالانه سازندگان منطقه 2 تهران و دومین گردهمایی معماران و طراحان ساختمان

حضور مجموعه دکتر تامین در نشست سالانه سازندگان منطقه 2 تهران و دومین گردهمایی معماران و طراحان ساختمان استان تهران با حضور مشاوران و مدیران گروه صنایع جهان آرا

حضور مجموعه دکتر تامین در نشست سالانه سازندگان منطقه 2 تهران و دومین گردهمایی معماران و طراحان ساختمان استان تهران که با حضور فعال مهندسان و سازندگان سرشناس این حوزه در تاریخ 04/02/1402 برگزار گردید.مجموعه دکتر تامین با ارائه محصولات خود در قالب ایجاد یک نمایشگاه در فضای نشست ،امکان بازدید این محصولات را برای بازدید کنندگان فراهم نموده و در طی این جلسه با سخنرانی جناب آقای مهندس محمد وعیدی مدیریت مجموعه دکتر تامین و آقای محمد شهبازی معرفی مجموعه دکتر تامین و تسهیلات و امکانات مالی جدید مجموعه صورت گرفت.

مجموعه دکتر تامین با 13 دفتر و نمایشگاه دائمی در 13 استان در حال فعالیت می باشد و شبکه فروش محصولات تحت سایت www.drtamin.com صورت میپذیرد.