ادوات و ملزومات کشاورزی

تامین ادوات و ملزومات کشاورزی

یکی از اهداف اصلی گروه کشاورزی، تامین نیازهای کشاورزان، باغداران و بهره‌برداران از بهترین محصولات و ملزومات و رفع دغدغه و نگرانی آنها در این خصوص می‌باشد. تامین ملزومات کشاورزی از بهترین برندها در کنار طراحی و انتخاب صحیح آنها و سایزینگ درست، توسط تیم‌های تخصصی گروه کشاورزی انجام می‌شود.

تامین ادوات و ملزومات کشاورزی

ملزومات تامین شده در حوزه های زیر می‌باشد: تجهیزات آبیاری شامل انواع لوله، هیدروفلوم، نوار تیپ و لوله آبیاری قطره ای، شیرآلات، اتصالات و… پمپ‌ها، کفکش‌ها، لجنکش ها، الکتروپمپ‌ها، الکتروموتورها، جارو استخری، سیستم‌های مه پاش، نازل ها و … سیستم فیلتراسیون، شامل فیلترهای شنی، فیلترهای دیسکی و … انواع سمپاش‌های مختلف شامل دستی، برقی، فرقونی، پشت تراکتوری، ذنبه‌ای، سری لانس و …