سه راهی دیواری موازی پرسی

کد سایز (mm)
0131230 16 * “1/2*16
0131232 20 * “1/2*16
0131234 20 * “1/2*20
کد سایز (mm)
0131230 16 * “1/2*16
0131232 20 * “1/2*16
0131234 20 * “1/2*20

محصولات مشابه

  • سه راهی

  • زانو 45 درجه

  • سه راهی تبدیل

  • زانو چپقی

عنوان

Go to Top