زانو 90 درجه روپیچ پرسی

کد سایز (mm)
0141202 “1/2*16
0141204 “1/2*20
0141206 “3/4*20
01412010 “3/4*25
0141212 “1*25
0141214 “1*32
کد سایز (mm)
0141202 “1/2*16
0141204 “1/2*20
0141206 “3/4*20
01412010 “3/4*25
0141212 “1*25
0141214 “1*32

محصولات مشابه

  • سه راهی

  • زانو 45 درجه

  • سه راهی تبدیل

  • زانو چپقی

عنوان

Go to Top