مراسم باشکوه سوگواری اباعبداله الحسین (ع) در کارخانجات گروه صنایع جهان آرا با سخنرانی حجت السلام مهدی دانشمند و مدیحه سرایی حاج مهدی منصوری ویژه خانواده گروه صنایع جهان آرا برگزار گردید.این مراسم هر ساله در ایام محرم برگزار میشود.

مراسم محرم گروه صنایع جهان آرا سال 1402