حضور مجموعه دکتر تامین در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی  تخصصی صنعت ساختمان ،صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد با حضور مشاورین و مدیران گروه صنایع جهان آرا.

حضور مجموعه دکتر تامین در بیست و چهارمین نمایشگاه صنعت ساختمان سال 1402 در استان خراسان رضوی – مشهد مقدس و برگزاری نمایشگاه توسط دفتر مشهد  با حضور مدیران و مشاوران گروه صنایع جهان آرا که هر ساله این اتفاق منجر به امضا تفاهم نامه های مختلف فی مابین مجموعه دکتر تامین از گروه صنایع جهان آرا با سازمان ها شرکت های مختلف همکار میشود

نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد

 

 

مجموعه دکتر تامین با 13 دفتر و نمایشگاه دائمی در 13 استان در حال فعالیت می باشد و شبکه فروش محصولات تحت سایت www.drtamin.com صورت میپذیرد.