حضور مجموعه دکتر تامین در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی  تخصصی صنعت ساختمان استان فارس – شیراز با حضور مشاورین و مدیران گروه صنایع جهان آرا.

حضور مجموعه دکتر تامین در بیست و پنجمین نمایشگاه صنعت ساختمان سال 1402 در استان فارس – شیراز و برگزاری نمایشگاه توسط دفتر شیراز با حضور مدیران و مشاوران گروه صنایع جهان آرا که هر ساله این اتفاق منجر به امضا تفاهم نامه های مختلف فی مابین مجموعه دکتر تامین از گروه صنایع جهان آرا با سازمان ها شرکت های مختلف همکار میشود.

 

مجموعه دکتر تامین با 13 دفتر و نمایشگاه دائمی در 13 استان در حال فعالیت می باشد و شبکه فروش محصولات تحت سایت www.drtamin.com صورت میپذیرد.