امضا تفاهم نامه همکاری مجموعه دکتر تامین با کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور.

بدنبال تعاملات گسترده و مجموعه نشست های پیوسته میان کانون سراسری انبوه سازان کشور و مجموعه بزرگ دکتر تامین، تفاهم نامه همکاری میان این دو مجموعه به امضا رسید.

در ابتدای این نشست جناب آقای مهندس مرتضوی، رییس محترم کانون سراسری انبوه سازان کشور ضمن عرض خیر مقدم بابت حضور مدیران ارشد و مدیریت  مجموعه دکتر تامین جناب آقای مهندس محمد وعیدی، از امضای این تفاهم نامه ابراز خرسندی نمودند و مرتفع نمودن مشکلات جامعه انبوه سازی کشور را از رسالات مهم کانون سراسری انبوه سازان عنوان کردند. ایشان همچنین ضمن تاکید بر مشی کانون سراسری به منظور تسهیل نمودن ایجاد ارتباطات این نهاد با بخش های مهم صنعت مسکن و ساختمان، از مجموعه دکتر تامین به عنوان یکی از بخش های شاخص و پیشرو در ارائه خدمات نوین به جامعه انبوه سازی کشور یاد کردند.