بدنبال تعاملات گسترده و مجموعه نشست های پیوسته میان شرکت ارگ افرازان تجن و مجموعه بزرگ دکتر تامین، تفاهم نامه همکاری میان این دو مجموعه در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان استان مازندران به امضا رسید.

با شروع نمایشگاه صنعت ساختمان مازندران از تاریخ 9 الی 12 خردادماه 1402 و حضور مجموعه دکتر تامین – دفتر آمل در این نمایشگاه ،بدنبال تعاملات گسترده و افزایشات تعاملات تفاهم نامه ای فیمابین مجموعه دکتر تامین و شرکت ارگ افرازان تجن به امضا رسید.