امضا تفاهم نامه مجموعه دکتر تامین در بیست و هشتمین نمایشگاه بین الملی  تخصصی صنعت ساختمان تبریز

حضور مجموعه دکتر تامین در بیست و هشتمین نمایشگاه بین الملی  تخصصی صنعت ساختمان تبریز و امضا تفاهم نامه فی مابین سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی-تبریز
حضور مجموعه دکتر تامین در اولین نمایشگاه صنعت ساختمان سال 1402 در استان آذربایجان شرقی- تبریز و برگزاری نمایشگاه توسط دفتر استان آذربایجان شرقی –تبریز که منجر به امضا تفاهم نامه ای از بابت همکاری و خرید محصولات گروه صنایع جهان آرا و برخورداری از پنج گام مجموعه دکتر تامین با سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی –تبریز .

مجموعه دکتر تامین با 13 دفتر و نمایشگاه دائمی در 13 استان در حال فعالیت می باشد و شبکه فروش محصولات تحت سایت www.drtamin.com  صورت میپذیرد.